Retningslinjer for publisering av bilder og videoer

Postet av Lillesand - Fotball den 16. Apr 2023

Bilder og videoer er gøy. Men Norges idrettsforbund har kommet med en rekke retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, frivillige, foreldre og ledere av barn i idrettslaget. Disse retningslinjene er basert på personopplysningsloven og åndsverksloven

Barn, unge og voksne har alle rett til personvern og vi må vise respekt for dette. Noen har særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av, og i enkelte tilfeller kan det føre til uheldige konsekvenser dersom medlemmer for eksempel bor på hemmelig adresse. 

Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.