BARNEFOTBALL

Lillesand Fotball er en kvalitetsklubb som har som mål å følge NFF´s retningslinjer for barn- og ungdomsfotballen. Vi har samletde viktigste begrepene for fotballaktiviteten som gjelder for barnefotballen. Det er viktig å huske at disse retningslinjene fra NFF er veiledende og nasjonale. Lillesand Fotball som klubb vil i sin sportsplan beskrive sine rammer og retningslinjer, innenfor de nasjonale som kommer under. 

KLUBBEN SOM SJEF - "flest mulig, lengst mulig og best mulig" er grunnlaget for klubben for å utvikle et trygt og godt miljø for alle våre spillere. Alle barn skal få delta på den idretten de ønsker, og hvor mye de vil delta. Allsidighet gir både høyere aktivitetsnivå og kan gi overføringsverdi til fotballen.
Det er viktig for Lillesand Fotball at barn driver med fotball jevnt hele året, derfor tilbyr vi penger til cuper og turneringer. Vi mål alikevel presisere at klubben drives for det meste på dugnad. Hvor mange cuper og arrangementer et lag et lag får delta på er avhengig av dugnad for lagkassen og aktive foreldrekontakter.
Lillesand Fotball er en stor klubb og idrett i Lillesand, det er tett kontakt med våre spillere og derfor er det et krav for oss at alle våre trenere og voksne som jobber hos oss skal fremvise politiattest. For fotballen kreves det politiattest uten anmerkning - en ren attest. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer. 


TRENERKOMPETANSE - vi tilbyr kurs i Grasrottreneren til alle våre trenere det som er anbefalt for denne aldersklassen. Anbefalt for disse aldersklassene er 1, 2 og 3 avhengig av aldersklasse. Dyktige og trygge trenere er avgjørende for kvaliteten på fotballaktiviteten. En trygg trener har fotballfaglig innsikt, forstår og leder etter fotballens felles verdigrunnlag og retningslinjer. Sportslig utvalg jobber hele tiden med å tilrettelegge for kurs til alle våre trenere. Det er viktig for oss at ungdommer blir møtt av trygge trenere som har fotballspesifikk kompetanse.

FOTBALL FOR ALLE - et likeverdig tilbud for alle. Som nevnt tidligere ønsker vi "flest mulig, lengst mulig og best mulig". Dette skal være grunnmuren for klubben vår. Vi har et tilbud til alle våre ungdommer, og vi ønsker å tilrettelegge for at så mange som mulig trives. 

MESTRINGSPRIENTERT LEDELSE - tilrettelegging, mestring og differansiering handler om gjennomføringen av treningsøkten. Målet er at barn får en god balanse mellom utfordring og mestring for å gi den beste utviklingen. Barnefotballen deler ikke barn inn i grupper ut fra ferdighetsnivå når de er 6-7 år, dette er også anbefaling som kommer fra NFF. Hospiteringer ikke et verktøy som anbefales før de er 10-11 år. Men det kan skje hospitering på tvers av kjønn. 

LAGINNDELING - handler om å ivareta den gode kampopplevelsen. Målet skal være å legge til rette for best mulig utvikling for den enkelte spiller og samtidig ivareta målet om flest mulig, lengst mulig og best mulig. Med jevnbyrdige lag menes at laget er sammensatt av spillere med ulikt ferdighetsnivå.

KAMPER OG TURNERINGER - ingen nivåinnedeling (deltar ikke i noe serie med poeng)

SPILLEFORM - 
6-7 år spiller 3 mot 3 
8-9 år spiller 5 mot 5 
10-11 år spiller 7 mot 7 

SPILLETID I KAMP - 
6-7 år spiller 2 x 20 minutter 
8-9 år spiller 2 x 25 minutter 
10-11 år spiller 2 x 30 minutter