Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden pr. 20.juni 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 21. Jun 2021

De viktigste endringene er:

Lillesand følger nasjonal gjenåpningsplan, trinn 3, med virkning fra 20.juni:

-Hold 1 meter avstand der det er mulig. Skal man møtes, bør det skje utendørs.

- Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

-Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 30 personer, og utendørs i grupper på inntil 40 personer, og unntas fra regelen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Dette åpner for trening med kontakt for voksne, dersom de ellers trener eller øver sammen.

- Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

- Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Vær obs på at andre kommuner kan ha strengere regler lokalt.

- Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

- Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

-Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

-Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 20.06.21.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.