SMITTEVERNTILTAK VIDEREFØRES. BARN OG UNGE KAN TRENE SOM NORMALT

Postet av Lillesand - Fotball den 18. Jan 2021

Regjeringen kunngjorde 18. januar nye bestemmelser. Disse trår i kraft onsdag 20. januar og varer inntil videre. For Lillesand fotball gjelder:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på aktiviteter som normalt, og unntas fra regelen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utenfor aktivitet skal en holde avstand.
Barn og unge kan trene både ute og inne med klubben, men kamper, cuper, osv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
Voksne skal ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene, men da alltid med minst en meters avstand i og utenfor aktivitet.
Det vises for øvrig til Regjeringens oversikt: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.