Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden pr. 20.juni 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 21. Jun 2021

De viktigste endringene er:

Lillesand følger nasjonal gjenåpningsplan, trinn 3, med virkning fra 20.juni:

-Hold 1 meter avstand der det er mulig. Skal man møtes, bør det skje utendørs.

- Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

-Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 30 personer, og utendørs i grupper på inntil 40 personer, og unntas fra regelen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Dette åpner for trening med kontakt for voksne, dersom de ellers trener eller øver sammen.

- Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

- Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Vær obs på at andre kommuner kan ha strengere regler lokalt.

- Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

- Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

-Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

-Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 20.06.21.pdfSammen redder vi liv i idretten

Postet av Lillesand - Fotball den 21. Jun 2021

Hendelsen med Christian Eriksens hjertestans i EM-kampen mellom Danmark og Finland har bidratt til igjen å sette livreddende førstehjelp på dagsorden. Siden vi er Kvalitetsklubb er vi invitert inn i prosjektet "Sammen redder vi liv i idretten". Lillesand fotball har søkt om å delta.

Sammen redder vi liv i idretten er et pilotprosjekt i Norges Idrettsforbund og NFF, hvor vi har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen til å kjøpe inn hjertestartere og utstyr for å trene på hjerte- og lungeredning, samt starte en dugnadsbasert opplæring i hjerte- og lungeredning blant kvalitetsklubbene i NFF.

Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/sammen-redder-vi-liv-i-idretten/

Deltagere er alle spillere fra 12 år og oppover, i tillegg til alle trenere, støttepersonell og interesserte foresatte for alle aldersgrupper.

Som kvalitetsklubb betaler vi en egenandel og får følgende utstyr:
-1 skarp hjertestarter

-1 utendørs varmeskap til å oppbevare hjertestarteren ulåst og tilgjengelig for alle 24/7

-2 øvingshjertestartere

-2 øvingsdukker (Little Anne QCPR) til å trene på hjerte- og lungeredning

-Opplæringsmateriell: e-læring og videoer med instruksjon om hvordan utføre hjerte- og lungeredning og bruke hjertestarter

-Gratis App (QCPR Training) som kobles opp til øvingsdukkene fra den enkeltes telefon og gir feedback på utførelsen av hjerte- og lungeredningen.

-Et forslag til hvordan gjennomføre kort, praktisk trening på hjerte- og lungeredning som del av en fotballøkt.


Vi forplikter oss til:

-Å finne en eller flere ressurspersoner i klubben som kan ta ansvar for utstyret og være tilrettelegger for praktisk trening i hjerte- og lungeredning. Det kan f.eks. være en foresatt som er f.eks sykepleier, lege eller paramedic.

-Å bruke øvingsutstyret jevnlig. Det vil si å trene på hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter minst 1 gang i året, for flest mulig og minst 70% av klubbens medlemmer

-Å benytte opplæringsmateriellet, og å få flest mulig i klubben til å bestå e-læringen

-Å melde inn til NFF hvor mange av klubbens medlemmer som har gjennomført trening i hjerte- og lungeredning hvert år

-Å ta vare på utstyret

-Å koble strøm til varmeskapet utendørs hvor hjertestarteren skal stå

-Å registrere klubbens hjertestarter eller oppdatere opplysninger om klubbens hjertestarter i det offentlige hjertestarterregisteret på www.113.no hvert halvår.

-Å tillate at andre klubber får låne øvingsutstyret (ikke skarp hjertestarter) til egen øving i tilfelle andre klubber ønsker dette, og øvingsutstyret er tilgjengelig.Tine Fotballskole

Postet av Lillesand - Fotball den 8. Jun 2021

Lillesand fotball inviterer til TINE Fotballskole 20.–22. august 2021. 
For 19. gang vil Lillesand Fotball arrangere fotballskole i Holta. Helt siden starten har fotballskolen vært et høydepunkt på slutten av sommeren for hundrevis av barn.
Vi gleder oss til noen uforglemmelige dager i Holta med masse fotballmoro.
Fredag kl. 16.00–19.00. Lørdag/Søndag kl. 09.00–15.00
TINE Fotballskole er for gutter og jenter i alderen 6–12 år. 
Pris kr. 700,- inkludert utstyrspakke og mat.
Påmeldingsfrist er 14.08.2021 kl. 23:59.

MELD DEG PÅ HERRetningslinjer for hospitering

Postet av Lillesand - Fotball den 1. Jun 2021

Sportslig utvalg har utarbeidet retningslinjer for hospitering i Lillesand fotball. Med styrets publisering 01.06.2021, trår de i kraft og skal framover benyttes som plattform for hospiteringssamarbeidet i klubben. Etter en tids bruk vil vi evaluere hvordan dette fungerer i praksis, men først må vi alle gjøre oss praktiske erfaringer med retningslinjene.

Lenke til "Retningslinjer for hospitering", i dokumentbiblioteket på hjemmesiden: