Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden pr. 25. mars 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 25. Mar 2021


De viktigste endringene er:

Nye nasjonale tiltak, med virkning fra midnatt, natt til 25. mars gjelder inntil videre. Lillesand kommune har samtidig en egen kommunal forskrift for smittevern, ettersom vi over tid har vært del av en region med høy smitte. Der den lokale forskriften i Lillesand er strengest, gjelder den. Der nasjonale regler er strengest, gjelder de nasjonale regleneDette medfører:

 -Én-meteren blir nå to-meteren.

 -Det er forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

 -For organisert trening utendørs for voksne, kan gruppene være på inntil 20 personer, men ikke trene med fullkontakt og må holde to meters avstand.

 -Barn og unge under 20 år kan trene og delta på aktiviteter som normalt, og trene med kontakt inne og ute, og unntas fra regelen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utenfor aktivitet skal en holde avstand.

-Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 10 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

 -Hovedregelen er at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

  • Innendørs tillates 10 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 10 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 25.03.21.pdfDIGITALT ÅRSMØTE FOR LILLESAND FOTBALL 9/3, KL. 18.00

Postet av Lillesand - Fotball den 8. Mar 2021

Lokalt vedtak om smittevern medfører at årsmøtet for Lillesand fotball ikke kan gjennomføres fysisk. Det blir derfor digitalt møte via Teams. Du får tilsendt lenke til møtet på den e-posten som ble registrert ved påmeldingen. Møtet går som kunngjort, tirsdag 9/3, kl. 18.00.

Sakspapirer finner du her: https://www.lillesandfotball.no/blog/post/169970/sakspapirer-til-arsmote-2021-lillesand-fotball?ispage=true

 

Med digitalt årsmøte er det ikke begrensning på antall deltakere, men du må være medlem og ha betalt kontingent for å være stemmeberettiget. Frist for påmelding er 9/3, kl. 12.00. Da kontrollerer vi at de påmeldte har oppfylt forpliktelsene sine. Senest 2 timer før møtet sender vi ut lenke til møtet til alle stemmeberettigede.

 

Her er lenke til påmeldingen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1GInQBl-rkKLZnbbjCM08AszD3KvlzhIq4PwinRIxi5UOVg2Q05BRjY0QVRRVU5SRjRVRkFPQzZXNy4uHASTEVEDTAK OM LOKALE SMITTEVERNTILTAK - INNSTRAMMING

Postet av Lillesand - Fotball den 7. Mar 2021


Fra 7/3, kl.24.00 strammes følgende inn for Lillesand fotball:
-Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet og trening for voksne over 20 år.
-Organisert trening utendørs for voksne skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst en meters avstand.
-Aktiviteter for barn og unge under 20 år er OK, både innendørs og utendørs
Mer detaljert info kommer når vi har fått avklart detaljer med kommuneoverlegen.


HASTEVEDTAK OM FORSTERKEDE SMITTEVERNTILTAK PÅVIRKER GJENNOMFØRINGEN AV ÅRSMØTET

Postet av Lillesand - Fotball den 6. Mar 2021

Forsterkede lokale smitteverntiltak trer i kraft 07.03.02.2021 kl. 00.00. Her gis det forbud mot gjennomføring av arrangement, med noen unntak. Dette medfører at Årsmøtet for Lillesand fotball, 9/3, kl. 18.00, ikke kan gjennomføres i sin planlagte form. Vi ser nå på muligheten for å gjøre dette om til et digitalt årsmøte, som gjennomføres til samme tid. Mer informasjon kommer.Sakspapirer til Årsmøte 2021 Lillesand fotball

Postet av Lillesand - Fotball den 2. Mar 2021

Her er Sakspapirer til årsmøtet 2021 for Lillesand fotball.

Årsmøtet holdes 9. mars, kl. 18.00, i eTeateret, Lillesand

Årsmøte 2021 Lillesand fotball - Sakspapirer.pdf

Vedlegg 1: Regnskap 2020 og Budsjett 2021.pdf

Vedlegg 2: Strategiplan 2019-2021, Handlingsplan 2021.pdf

Vedlegg 3: Lillesand fotball - Sportsplan, Revidert til årsmøtet 2021.pdfÅPENT FOR UTVIDET PÅMELDING TIL ÅRSMØTET FOR LILLESAND FOTBALL

Postet av Lillesand - Fotball den 2. Mar 2021

Det har kommet et par forespørsler om det er mulig å etteranmelde seg til årsmøtet 9/3, kl. 18.00 på eTeateret i Lillesand. Siden det er ennå ledig kapasitet i forhold til smittevernbegrensingen på 50 personer, har styret besluttet å utvide muligheten til å melde seg på, så lenge det er ledige plasser. Her er lenke til påmeldingen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1GInQBl-rkKLZnbbjCM08AszD3KvlzhIq4PwinRIxi5UOVg2Q05BRjY0QVRRVU5SRjRVRkFPQzZXNy4u

 

Husk at for å ha stemmerett, må du ha betalt kontingent. Vi har jobbet med å rydde og organisere i det nye elektroniske medlemsregisteret helt fram til nå. Derfor har noen fakturaer blitt forsinket, f.eks. dersom det har manglet oppdaterte e-postadresser til medlemmer. Idrettslaget fakturerer kontingentene og det er gjort en utsendelse i dag, slik at det meste nå skal være på plass og sendt ut. Dersom du mangler faktura, kan du sende en e-post til leder.fotball@lillesandil.no AKSJON POLITIATTEST, FASE 3 ER STARTET

Postet av Lillesand - Fotball den 1. Mar 2021

Som en del av "Politiattestaksjonen", oppfordrer vi også foreldrekontakter eller andre voksne, utover klubbens trenere og ledere, som i klubbens sammenhenger kan være i kontakt med barn og unge om å søke om politiattest. Det betyr at en gjennom oppgaven en utfører, mer eller mindre organisert, jevnlig oppholder seg sammen med eller er i kontakt med barn og unge. Det kan f.eks. være om en deltar som en hjelper for lagsapparatet ved treninger eller dersom en reiser med spillerne på cup. Det er altså avhengig av hvordan en er aktiv i klubben, som avgjør om man må eller bør ha politiattest.


 Vi har ikke hatt dette som praksis tidligere, men utvider nå nedslagsfeltet og gir denne anbefalingen, som en del av vårt forebyggende arbeid. Ta kontakt med leder.fotball@lillesandil.no for å be om bekreftelsen du trenger fra klubben, for å søke om politiattest.AKSJON POLITIATTEST, FASE 2 ER AVSLUTTET

Postet av Lillesand - Fotball den 1. Mar 2021

Vi har nå gjenomgått alle rolle- og funksjonsoversikter, for ledere og tillitsvalgte, trenere og nøkkelroller, som spiller-, trener, og dommerutviklere, for å sikre at alle i aktive roller i klubben har gyldig politiattest. Alle skal nå enten være ferdig registrert eller er kontaktet om bekreftelse for å søke politiet, slik at vi nå bare venter på noen få attester fra politiet.

 

De som mottar attest fra politiet må huske å straks forevise attesten for leder av fotballgruppen, slik at den kan bli registrert i Klubbadmin.