KAN DU BIDRA I BRØYTEGRUPPA TIL LILLESAND FOTBALL?

Postet av Lillesand - Fotball den 25. Jan 2021

Det hender det kommer snø og slaps, som bør fjernes fra fotballbanene i Holta. Kommunen brøyter banene, men dette er ikke alltid tilstrekkelig til å holde dem åpne for treninger. Noen ganger burde det brøytes rett før treninger eller på kvelden før slapset fryser til. Kan du eller noen du kjenner være med å bidra i Brøytegruppa, slik at det er flere å spille på, når det plutselig kommer snø?

Kommunen og idrettslaget har samarbeidet om å kjøpe inn egnet brøyteutstyr, men man må ha opplæring før en kan brøyte på kunstgressbaner. Olav Skarpengland i kommunen kan gi brøyteopplæring, f.eks. i uken 25.-29. januar. Ta kontakt med leder i Lillesand fotball, Øyvind Mellem, dersom du kan delta. E-post: leder.fotball@lillesandil.no/Mob: 99377569LILLESAND FOTBALL – RETNINGSLINJER FOR KLUBBSTYRTE AKTIVITETER I KORONA-PERIODEN, FRA 20. JANUAR 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 20. Jan 2021

De viktigste endringene er:

-Barn og unge under 20 år kan trene og delta på aktiviteter som normalt, og unntas fra regelen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utenfor aktivitet skal en holde avstand.

-Barn og unge kan trene både ute og inne med klubben, men kamper, cuper, osv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

-Voksne skal ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene, men da alltid med minst en meters avstand i og utenfor aktivitet

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 20. januar 2021.pdfSMITTEVERNTILTAK VIDEREFØRES. BARN OG UNGE KAN TRENE SOM NORMALT

Postet av Lillesand - Fotball den 18. Jan 2021

Regjeringen kunngjorde 18. januar nye bestemmelser. Disse trår i kraft onsdag 20. januar og varer inntil videre. For Lillesand fotball gjelder:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på aktiviteter som normalt, og unntas fra regelen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utenfor aktivitet skal en holde avstand.
Barn og unge kan trene både ute og inne med klubben, men kamper, cuper, osv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
Voksne skal ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene, men da alltid med minst en meters avstand i og utenfor aktivitet.
Det vises for øvrig til Regjeringens oversikt: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/


ER DU INTERESSERT I Å BIDRA FOR LILLESAND FOTBALL?

Postet av Lillesand - Fotball den 8. Jan 2021


Vi hører gjerne fra deg om du kan tenke deg styreverv i Lillesand Fotball. Fint om du melder oss innen 13.01 på mailadresse: torstein@hitlink.no

Hilsen Valgkomitéen for Lillesand Fotball


LILLESAND FOTBALL – RETNINGSLINJER FOR KLUBBSTYRTE AKTIVITETER I KORONA-PERIODEN, 4.-18. JANUAR 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 5. Jan 2021

De viktigste endringene nå er:

- All aktivitet utendørs må gjennomføres med minst en meters avstand
 - Aktivitet innendørs kan ikke gjennomføres.

Dette gjelder for hele Lillesand fotball, alle nivåer og kjønn.

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, 4.-18. januar 2021.pdfSMITTEVERNTILTAK FOR LILLESAND FOTBALL, FRA 4. JANUAR 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 3. Jan 2021

De forsterkede nasjonale smitteverntiltakene gjelder fra 4. januar og i to uker framover, til og med 17. januar. Som følge av de nasjonale føringene, blir all innendørs trening og sportslig aktivitet for Lillesand fotball utsatt til etter denne perioden. Det kan kun gjennomføres trening utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden. Møter gjennomføres digitalt i perioden.

Lillesand fotball bidrar i den nasjonale sosiale karantenen for å begrense Koronasmitten.

(Justert 03.01.21, kl. 23.15)