Skademelding

Hva gjør jeg ved fotballskade? 

Utfør akutt behandling - Ring idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand. De tar kontakt med skadelidte uavhengig om det er dekning i forsikring, bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk og følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling. 

Skadelidte registrerer skademelding på idrettshelse.no

Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning. Trykk her for lenken til NFFs forsikring for fotball og futsal.