Barnefotballen

Liker du å spille fotball og er fra 6 til 12 år, meld deg inn i vår klubb.

Lillesand Fotball tilbyr fotballaktiviteter i det årskullet de tilhører. Alle på samme årskull trener samtidig, dette for å gi alle et likeverdig tilbud i årsklassen og det gjør det enklere å differensiere treningene. Det skal legges opp til at alle spiller med alle og at det tilstrebes lik mengde spilletid gjennom sesongen. Dette skaper godt kameratskap på tvers av skoler og er med på å bygge LIL-kultur på årstrinnet. Klubben ønsker rene gutte- og jentelag, men åpner for blandende lag ved behov.

De ulike aldersgruppene i barnefotballen spiller 3v3, 5v5, 7v7 og 9v9.


Oversikt over treningstider finner du under info. Ta gjerne kontakt her om det skulle være noen andre spørsmål. 

Meld deg inn ved å trykke på bli medlem knappen oppe til høyre. 

Vi ser frem til å møte deg. 


Klubbens mål for barnefotballen (6-12 år)

  • Gi flest mulig et tilbud om å spille fotball og ha det gøy med idretten sin.
  • Gi utfordringer og utviklingsmuligheter som står i forhold til spillerens alder og modenhet.
  • Skape mestring gjennom utvikling, læring og idretts- og treningsglede, samt å dyrke lagånd og samhold på årstrinnene.
  • Sikre at alle som er med får godt med spilletid.