UNGDOMSFOTBALL 

Lillesand Fotball er en kvalitetsklubb som ønsker å oppfylle NFF´s retningslinjer for barn- og ungdomsfotball. Vi har samlet de viktigste begrepene for fotballaktiviteten, som gjelder for 13-17 åringene. Det er viktig å huske at disse retningslinjene fra NFF er veiledende og nasjonale. Lillesand Fotball som klubb vil i sin sportsplan beskrive sine rammer og retningslinjer, innenfor de nasjonale som kommer under. 

KLUBBEN SOM SJEF - sett deg inn i klubbens sportsplan. Dette er styringsdokumentet til Lillesand Fotball for aktiviteten på feltet. Grunnlaget for klubben er det samme som NFF - "Flest mulig, lengst mulig, best mulig" i et trygt og utviklet miljø for alle. Vi mener at ungdommer skal selv få velge hvilke idrett de ønsker å delta på, og hvor mye de vil delta. Allsidighet gir både høyere aktivitetsnivå og kan gi overføringsverdi til fotballen. Det er viktig for Lillesand Fotball at våre spillere får drive med fotball hele året, derfor tilbyr vi penger til turneringer og cuper. Vi må presisere at klubben drives for det meste på dugnad. Hvor mange cuper og arrangementer et lag et lag får delta på er avhengig av dugnad for lagkassen og aktive foreldrekontakter. Lillesand Fotball er en stor klubb og idrett i Lillesand, det er tett kontakt med våre spillere og derfor er det et krav for oss at alle våre trenere og voksne som jobber hos oss skal fremvise politiattest. For fotballen kreves det politiattest uten anmerkning - en ren attest. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer. 


TRENERKOMPETANSE - vi tilbyr kurs i Grasrottreneren til alle våre trenere det som er anbefalt for denne aldersklassen. Anbefalt for disse aldersklassene er 1, 2, 3 og 4. Fra 16 år i ungomsfotballen ønsker vi at våre trenere skal ha 1 trener per årskull med UEFA B-lisens. Dyktige og trygge trenere er avgjørende for kvaliteten på fotballaktiviteten. En trygg trener har fotballfaglig innsikt, forstår og leder etter fotballens felles verdigrunnlag og retningslinjer. Sportslig utvalg jobber hele tiden med å tilrettelegge for kurs til alle våre trenere. Det er viktig for oss at ungdommer blir møtt av trygge trenere som har fotballspesifikk kompetanse.

FOTBALL FOR ALLE - et likeverdig tilbud for alle. Som nevnt tidligere ønsker vi "flest mulig, lengst mulig og best mulig". Dette skal være grunnmuren for klubben vår. Vi har et tilbud til alle våre ungdommer, og vi ønsker å tilrettelegge for at så mange som mulig trives. 


TILRETTELEGGING OG DIFFERENSIERING. Lillesand Fotball ønsker å gi våre spillere mestring, tilrettelegging og differensiering. Våre spillere skal få et godt fotballtilbud og gode fotballopplevelser. Dette gjør vi ved å gi dem trygge sosiale rammer, gode mestringsopplevelser, et differensiert fotballtilbud. Alle skal få utfordring og spille kamper. Vi har et mål om å kunne til ekstratilbud for dem som ønsker mer treningsmengde. NFF mener at alle som vil spille mye fotball, skal få tilbud. 


MESTRINGSPRIENTERT LEDELSE - Vi skal ha et fokus på fotballeglede og utvikling. Ungdommene skal få medbestemmelse og en spørrende tilnærming. Hospitering handler om å gi en spiller mulighet for å trene eller spille kamper med lag over eller under sitt eget alderstrinn, annet lag på eget alderstrinn, eventuelt en annen klubb/gruppe. Hospitering er et viktig verktøy for å skape en riktig balanse mellom utfordring og mestring hos enkeltspillere. Hospitering er ikke det samme som ekstra tilbud. 


LAGINNDELING - ut ifra ferdighetsnivå og ivareta gode kampopplevelser for alle. Målet skal være å legge til rette for best mulig utvikling for den enkelte spiller og samtidig ivareta målet om flest mulig, lengst mulig og best mulig. Fra 12års klassen begynner inndeling etter treningsiver og ferdighetsnivå, melde på lag i kretsens divisjons- eller nivå system. Lillesand Fotball ønsker å trene hele årskullet sammen men med god differensiering i økta. 


KAMPER OG TURNERINGER - divisjonssystem, med tabeller og rangering. 

SPILLEFORM -
12-13 år spiller 9 mot 9
14-19 år spiller 11 mot 11


SPILLETID I KAMP 
12-14 år spiller 2 x 35 minutter 
15-17 år spiller 2 x 40 minutter 
Junior spiller 2 x 45 minutter

Du kan lese mer om NFF´s retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HER.