Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden pr. 27. mai 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 30. Mai 2021

De viktigste endringene er:

Lillesand følger nasjonal gjenåpningsplan, trinn 2, med virkning fra 27. mai:

-Hold 1 meter avstand der det er mulig. Skal man møtes, bør det skje utendørs.

-Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, men ikke trene med fullkontakt og må holde minst én meters avstand.

-Barn og unge under 20 år kan trene og delta på aktiviteter som normalt, og trene med kontakt inne og ute, og unntas fra regelen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utenfor aktivitet skal en holde avstand.

-Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. 

-Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 10 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

- Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

-Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. Maks 200 personer fra samme kommune på arrangementer utendørs.

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 27.05.21.pdfVil du bidra til sportslig utvikling i Lillesand Fotball?

Postet av Lillesand - Fotball den 19. Mai 2021

Sportslig Utvalg (SU) trenger engasjerte personer som ønsker å skape et godt fotballmiljø i Lillesand. Vi har i dag flere dedikerte og kompetente medlemmer i SU, men vi skal nå styrke det viktige arbeidet som gjøres i utvalget. Arbeidet består blant annet av å utvikle klubbens sportslige målsetninger, forme klubbens fotballfilosofi og jobbe med spillerutvikling.

Kan du være en ressurs i dette arbeidet?

Det er en fordel om du har noe fotballfaglig kompetanse, men det er ikke et krav. Du trenger heller ikke å være aktiv i et verv i klubben fra før. Vi kan legge til rette for kurs og kompetanseheving etter behov.

Det viktigste er at du har lyst til å bidra i utviklingen av fotballaktiviteten i Lillesand.

Ta kontakt med Sebastian Kussl for å melde din interesse eller for mer informasjon om SU (innen 2. juni 2021).

Sebastian.kussl@uia.no
Tel. 416 79 940