Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden pr. 20.juni 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 21. Jun 2021

De viktigste endringene er:

Lillesand følger nasjonal gjenåpningsplan, trinn 3, med virkning fra 20.juni:

-Hold 1 meter avstand der det er mulig. Skal man møtes, bør det skje utendørs.

- Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

-Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 30 personer, og utendørs i grupper på inntil 40 personer, og unntas fra regelen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Dette åpner for trening med kontakt for voksne, dersom de ellers trener eller øver sammen.

- Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

- Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Vær obs på at andre kommuner kan ha strengere regler lokalt.

- Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

- Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

-Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

-Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 20.06.21.pdf


0 Kommentar

Sammen redder vi liv i idretten

Postet av Lillesand - Fotball den 21. Jun 2021

Hendelsen med Christian Eriksens hjertestans i EM-kampen mellom Danmark og Finland har bidratt til igjen å sette livreddende førstehjelp på dagsorden. Siden vi er Kvalitetsklubb er vi invitert inn i prosjektet "Sammen redder vi liv i idretten". Lillesand fotball har søkt om å delta.

Sammen redder vi liv i idretten er et pilotprosjekt i Norges Idrettsforbund og NFF, hvor vi har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen til å kjøpe inn hjertestartere og utstyr for å trene på hjerte- og lungeredning, samt starte en dugnadsbasert opplæring i hjerte- og lungeredning blant kvalitetsklubbene i NFF.

Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/sammen-redder-vi-liv-i-idretten/

Deltagere er alle spillere fra 12 år og oppover, i tillegg til alle trenere, støttepersonell og interesserte foresatte for alle aldersgrupper.

Som kvalitetsklubb betaler vi en egenandel og får følgende utstyr:
-1 skarp hjertestarter

-1 utendørs varmeskap til å oppbevare hjertestarteren ulåst og tilgjengelig for alle 24/7

-2 øvingshjertestartere

-2 øvingsdukker (Little Anne QCPR) til å trene på hjerte- og lungeredning

-Opplæringsmateriell: e-læring og videoer med instruksjon om hvordan utføre hjerte- og lungeredning og bruke hjertestarter

-Gratis App (QCPR Training) som kobles opp til øvingsdukkene fra den enkeltes telefon og gir feedback på utførelsen av hjerte- og lungeredningen.

-Et forslag til hvordan gjennomføre kort, praktisk trening på hjerte- og lungeredning som del av en fotballøkt.


Vi forplikter oss til:

-Å finne en eller flere ressurspersoner i klubben som kan ta ansvar for utstyret og være tilrettelegger for praktisk trening i hjerte- og lungeredning. Det kan f.eks. være en foresatt som er f.eks sykepleier, lege eller paramedic.

-Å bruke øvingsutstyret jevnlig. Det vil si å trene på hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter minst 1 gang i året, for flest mulig og minst 70% av klubbens medlemmer

-Å benytte opplæringsmateriellet, og å få flest mulig i klubben til å bestå e-læringen

-Å melde inn til NFF hvor mange av klubbens medlemmer som har gjennomført trening i hjerte- og lungeredning hvert år

-Å ta vare på utstyret

-Å koble strøm til varmeskapet utendørs hvor hjertestarteren skal stå

-Å registrere klubbens hjertestarter eller oppdatere opplysninger om klubbens hjertestarter i det offentlige hjertestarterregisteret på www.113.no hvert halvår.

-Å tillate at andre klubber får låne øvingsutstyret (ikke skarp hjertestarter) til egen øving i tilfelle andre klubber ønsker dette, og øvingsutstyret er tilgjengelig.


0 Kommentar

Tine Fotballskole

Postet av Lillesand - Fotball den 8. Jun 2021

Lillesand fotball inviterer til TINE Fotballskole 20.–22. august 2021. 
For 19. gang vil Lillesand Fotball arrangere fotballskole i Holta. Helt siden starten har fotballskolen vært et høydepunkt på slutten av sommeren for hundrevis av barn.
Vi gleder oss til noen uforglemmelige dager i Holta med masse fotballmoro.
Fredag kl. 16.00–19.00. Lørdag/Søndag kl. 09.00–15.00
TINE Fotballskole er for gutter og jenter i alderen 6–12 år. 
Pris kr. 700,- inkludert utstyrspakke og mat.
Påmeldingsfrist er 14.08.2021 kl. 23:59.

MELD DEG PÅ HER


0 Kommentar

Retningslinjer for hospitering

Postet av Lillesand - Fotball den 1. Jun 2021

Sportslig utvalg har utarbeidet retningslinjer for hospitering i Lillesand fotball. Med styrets publisering 01.06.2021, trår de i kraft og skal framover benyttes som plattform for hospiteringssamarbeidet i klubben. Etter en tids bruk vil vi evaluere hvordan dette fungerer i praksis, men først må vi alle gjøre oss praktiske erfaringer med retningslinjene.

Lenke til "Retningslinjer for hospitering", i dokumentbiblioteket på hjemmesiden:0 Kommentar

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden pr. 27. mai 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 30. Mai 2021

De viktigste endringene er:

Lillesand følger nasjonal gjenåpningsplan, trinn 2, med virkning fra 27. mai:

-Hold 1 meter avstand der det er mulig. Skal man møtes, bør det skje utendørs.

-Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, men ikke trene med fullkontakt og må holde minst én meters avstand.

-Barn og unge under 20 år kan trene og delta på aktiviteter som normalt, og trene med kontakt inne og ute, og unntas fra regelen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utenfor aktivitet skal en holde avstand.

-Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. 

-Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 10 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

- Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

-Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. Maks 200 personer fra samme kommune på arrangementer utendørs.

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 27.05.21.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline