Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden pr. 16. april 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 16. Apr 2021


De viktigste endringene er:

-Alle bør begrense sosial kontakt. Hold 1 meter avstand der det er mulig. Skal man møtes, bør det skje utendørs.

-Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, men ikke trene med fullkontakt og må holde minst én meters avstand.

-Barn og unge under 20 år kan trene og delta på aktiviteter som normalt, og trene med kontakt inne og ute, og unntas fra regelen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utenfor aktivitet skal en holde avstand.

-Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 10 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

-Hovedregelen er at alle arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses. Maks 200 personer fra samme kommune på arrangementer utendørs.

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 16.04.21.pdf


0 Kommentar

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden pr. 25. mars 2021

Postet av Lillesand - Fotball den 25. Mar 2021


De viktigste endringene er:

Nye nasjonale tiltak, med virkning fra midnatt, natt til 25. mars gjelder inntil videre. Lillesand kommune har samtidig en egen kommunal forskrift for smittevern, ettersom vi over tid har vært del av en region med høy smitte. Der den lokale forskriften i Lillesand er strengest, gjelder den. Der nasjonale regler er strengest, gjelder de nasjonale regleneDette medfører:

 -Én-meteren blir nå to-meteren.

 -Det er forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

 -For organisert trening utendørs for voksne, kan gruppene være på inntil 20 personer, men ikke trene med fullkontakt og må holde to meters avstand.

 -Barn og unge under 20 år kan trene og delta på aktiviteter som normalt, og trene med kontakt inne og ute, og unntas fra regelen om avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Utenfor aktivitet skal en holde avstand.

-Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 10 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

 -Hovedregelen er at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

  • Innendørs tillates 10 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 10 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Lillesand fotball – Retningslinjer for klubbstyrte aktiviteter i Korona-perioden, pr. 25.03.21.pdf


0 Kommentar

DIGITALT ÅRSMØTE FOR LILLESAND FOTBALL 9/3, KL. 18.00

Postet av Lillesand - Fotball den 8. Mar 2021

Lokalt vedtak om smittevern medfører at årsmøtet for Lillesand fotball ikke kan gjennomføres fysisk. Det blir derfor digitalt møte via Teams. Du får tilsendt lenke til møtet på den e-posten som ble registrert ved påmeldingen. Møtet går som kunngjort, tirsdag 9/3, kl. 18.00.

Sakspapirer finner du her: https://www.lillesandfotball.no/blog/post/169970/sakspapirer-til-arsmote-2021-lillesand-fotball?ispage=true

 

Med digitalt årsmøte er det ikke begrensning på antall deltakere, men du må være medlem og ha betalt kontingent for å være stemmeberettiget. Frist for påmelding er 9/3, kl. 12.00. Da kontrollerer vi at de påmeldte har oppfylt forpliktelsene sine. Senest 2 timer før møtet sender vi ut lenke til møtet til alle stemmeberettigede.

 

Her er lenke til påmeldingen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1GInQBl-rkKLZnbbjCM08AszD3KvlzhIq4PwinRIxi5UOVg2Q05BRjY0QVRRVU5SRjRVRkFPQzZXNy4u


0 Kommentar

HASTEVEDTAK OM LOKALE SMITTEVERNTILTAK - INNSTRAMMING

Postet av Lillesand - Fotball den 7. Mar 2021


Fra 7/3, kl.24.00 strammes følgende inn for Lillesand fotball:
-Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet og trening for voksne over 20 år.
-Organisert trening utendørs for voksne skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst en meters avstand.
-Aktiviteter for barn og unge under 20 år er OK, både innendørs og utendørs
Mer detaljert info kommer når vi har fått avklart detaljer med kommuneoverlegen.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline