Ungdomsfotball

Ungdomsfotballen er fra 13-19 år. Det er et mål at LIL skal ha et tilpasset tilbud til alle som ønsker å spille fotball i klubben i disse årsklassene. 13-åringene spiller 9v9 og 7v7. 14 år og eldre spiller 11v11 og 7v7.

Det er ønskelig å stille lag i kretsens 1. divisjon, og lag i 2. divisjon. Spillerne som spiller på det høyeste nivået viser det med fotballferdighet, treningsinnsats og treningsoppmøte.

Ønsker du å spille for Lillesand Fotball, ta gjerne kontakt her så vil vi følge deg opp.

Klubbens mål for ungdomsfotballen  (13-19 år)

  • Gi flest mulig et tilbud om å spille fotball og ha det gøy med idretten sin.
  • Gi utfordringer og utviklingsmuligheter som står i forhold til spillerens alder og modenhet.
  • Skape mestring gjennom utvikling, læring og idretts- og treningsglede, samt å dyrke lagånd og samhold på årstrinnene.
  • Sikre at alle som er med får godt med spilletid.
  • Gi spillere som ønsker det muligheten til å utvikle gjennom sone-, krets-, regions- og landslag i ungdomsfotballen.
  • Stille med lag som kan prestere og hevde seg i kretsens 1. divisjon fra 14-årsalderen.